Složení řídící skupiny

Řídící skupina

Předseda :              Kašparovský Petr
Místopředseda:      Škrhová Daniela

Členové :                Bartošová Jiřina
Greplová Jaroslava
Jurková Zdena
MUDr.Látalová Anna
Kubová Vlasta
Motlová Hana
Bc.Procházka Jaroslav Dis.
Ing.Šmíd Josef
Veselá Ludmila
Mgr. Žouželka Daniel

 

Senioři

Předseda:             Bartošová Jiřina
Místopředseda:    Popelková Alena

Členové:               Sikorová Jana
Nováková Zdeňka
Urban Josef
Vrbová Ludmila

 

Zdravotně postižení

Předseda:               Kubová Vlasta
Místopředseda:      Klváčková Marta

Členové:                Bláhová Dobromila
Dostálová Oldřiška
Kráčmarová Kateřina
Nedomanská Ludmila
Vybíralová Květoslava

 

 

Rodiny s dětmi

Předseda:             Mgr. Greplová Jitka
Místopředseda:    Greplová Jaroslava

Členové:               Dosedělová Simona
Havelková Markéta
Havigerová Žaneta
Kyselá Jindřiška
Škrhová Daniela
Veselá Ludmila
KPSS KONICKA © 2007 Vytvořil Radek Ohanka