Poděkování

Poděkování:
Rádi bychom poděkovali za podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb partnerům projektu – Městu Konice a Mikroregionu Konicko. Za aktivní činnost v pracovních skupinách děkujeme všem jejím členům, jelikož práce si od všech členů vyžádala mnoho času a energie. Děkujeme také všem spoluobčanům Konicka, kteří se aktivně zapojili do projektu Komunitního plánování sociálních služeb Konicka.

Realizační tým komunitního plánování sociálních služeb Konicka
KPSS KONICKA © 2007 Vytvořil Radek Ohanka