Náplň projektu

Komunitní plán sociálních služeb pro území obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Konice bude dokumentem, který vznikne metodou, jež lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i místním potřebám jednotlivých občanů. Tato moderní metoda počítá s názory celé komunity daného území a umožňuje občanům účast a zapojení se do procesu přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Základem je otevřená spolupráce zadavatelů s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Jde o partnerskou spolupráci mezi všemi účastníky, hledají se různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby žádná skupina nebyla diskriminována. Při tvorbě komunitního plánu jsou porovnány existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami, které slouží jako podklad pro určení priorit v oblasti sociálních služeb.
Cílem projektu je tedy vytvořit a udržet proces komunitního plánování, které povede k zpracování komunitního plánu.
Výstupy pro Komunitní plán sociálních služeb Konicka:
  • Sociálně demografická analýza regionu Konicka v návaznosti na rozvoj sociálních služeb
  • Sociologické a anketní šetření potřeb uživatelů sociálních služeb
  • Dotazníkové šetření poskytovatelů sociálních služeb
  • Analýzy SWOT, zpracované v cílových oblastech
  • Informace ze setkání s uživateli služeb
  • Vytvoření místního partnerství pro vznik Komunitního plánu sociálních služeb Konicka
  • Vyhodnocení kvality a efektivity služeb
  • Vytvoření propagačních materiálů o dostupných sociálních službách na Konicku
  • Vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Konicku
  • Vznik webové stránkyKPSS KONICKA © 2007 Vytvořil Radek Ohanka